fbpx

Država još nije napravila nijednu kuću nakon potresa. Ljudi će tražiti odštetu od Hrvatske?

Novi ministar graditeljstva Ivan Paladina predstavio je plan za ubrzanje obnove, pri čemu je kao bolne točke detektirao javnu nabavu te organizaciju vlastitog ministarstva, ali i Fonda za obnovu Zagreba, budući da dvije godine nakon razornog potresa u metropoli nije organizirano obnovljena ni jedna kuća. Ove probleme novi ministar namjerava ukloniti i intervencijom u važeće propise, pri čemu puno nade polaže u samoobnovu.

No, važeći Program mjera destimulira vlasnike kuća i stanova da se aktivnije uključe u obnovu jer je, primjerice, cijenu četvornog metra zamjenske kuće fiksirao na nešto više od 5600 kuna. A to je cijena po kojoj će malo tko od građevinara pristati odraditi takav posao. Novi ministar zato planira “usklađenje propisanih maksimalnih cijena robe, usluga i radova s trenutnim stanjem na tržištu”, no nejasno je zbog čega se uopće inzistira na propisivanju cjenovnog limita za samoobnovu, dok se cijena u organiziranoj obnovi utvrđuje kroz javne natječaje. Upućeni, naime, već dulje vrijeme upozoravaju da će se uz propisane najviše cijene malo tko odlučiti na samoobnovu, koja bi trebala biti, ako ne dominantna, a onda barem ravnopravna vrsta obnove.