fbpx

SVJETSKA BANKA: Hrvatska će do 2030. biti najkorumpiranija država u EU!

Svjetska banka provodi redovno praćenje percepcije korupcije i Hrvatska je jedina zemlja EU koja ima konzistentno jak negativan trend pogoršanja indeksa. Prema superpolacijama na 2030. Hrvatska će biti najkorumpiranija zemlja u EU.

“Trendovi neumitno pokazuju kuda idemo. Korupcija je glavni razlog zašto kvalitetni ljudi ne napreduju, zašto su mladi otišli iz Hrvatske, zašto nismo društvo jednakih prilika, zašto nam je ekonomija na dnu EU i zašto strani investitori zaobilaze Hrvatsku. Korupcija je uspješna jer o tome šutimo, jer je zastupljena u centrima moći, jer je nisko povjerenje u institucije i one ne funkcioniraju pa je prisutan i strah”, komenatirao je Damir Vanđelić.