fbpx

Vijećnici HDZ-a napustili sjednicu nakon prepirke s Rubešom

Gradonačelnik Branko Dukić danas je Gradskom vijeću podnio izvješće o radu u prošloj godini. Financijsko poslovanje bilo je odgovorno, a rashodi jasno ciljani unatoč novonastalim uvjetima poskupljenja cijena usluga i radova. Vrijedi zabilježiti porast prihoda od poreza za skoro 35 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, od čega su porez i prirez na dohodak veći za nešto više od 20 milijuna kuna, porez na promet nekretnina za više od 13 milijuna kuna, a porez na potrošnju bio je veći za 1 milijun kuna u odnosu na prethodnu godinu. Komunalni doprinosi i naknade bili su za 11 milijuna viši nego lani što potvrđuje podatke o većoj zaposlenosti i novim investicijama u realnom sektoru.

– Ante Rubeša najavio je kako bi se u Zadru u prosincu mogli na izbore. Građanima Zadra će biti ponuđena dva menija, na jednom tanjuru će biti dojmovi, na onom gradske uprave koju predvodi Branko Dukić bit će vidljiva opipljiva hrana. Kada dođe taj dan, građani će se morati odlučiti hoće li konzumirati dojmove ili hranu. Što se tiče prostora HAK-a, svi čekaju investitore, samo kod nas nisu dobrodošli. To je osam milijuna kuna za cijenu zemljišta, a kad se doda komunalni doprinos i radna mjesta, bit će vrijednost i 20 milijuna kuna, rekao je Milin.

Roko Tadin (AM) odgovorio je kako su projekti prodaje HAK-a, gradnje škole u Kožinu ili dvorane za TŠC oni u kojima se uzme kuna a zamrači dvije, dok je Enio Meštrović objasnio zašto Dukić neće dobiti podršku za svoje prijedloge.

– Naši amandmani su izglasani a nisu provedeni, iako ih je gradonačelnik potpisao. Kako ćemo raditi ako mislite da je sve vaše bogomdano a naše destruktivno? Ima da poštujete Vijeće, ako budete inzistirali na skidanju amandmana onda nećete dobiti povratnu reakciju ni za najmanju informaciju. Ako ne želite izvršavati amandmane, recite zašto ste ih potpisali ili dajte svoju ostavku, rekao je Meštrović.

Uslijedila je replika Milina, koji je rekao da amandmani nisu bili pokriveni po resorima, što je izazvalo lavinu riječi Ante Rubeše. Nakon optužbi da je Milin lažov vijećnici HDZ-a napustili su sjednicu. Predsjednik GV Marko Vučetić utvrdio je da kvorum i dalje postoji te je sjednica nastavljena.

– Nećemo školu, nećemo dvoranu, nastavite ovako, poručio je Dukić preostalim vijećnicima.