fbpx

Na Dan mladih vijećnik Tadin: “Već godinu dana Zadar nema Savjet mladih”

Povodom današnjeg Međunarodnog dana mladih, gradski vijećnik Akcije mladih Roko Tadin, upitio je priopćenje medijma koje prenosimo u cijelosti.


“Na današnji dan, 12. kolovoza, obilježava se Međunarodni dan mladih. Ovogodišnja tema je međugeneracijska solidarnost, odnosno borba protiv dobne diskriminacije mladih. Ona podrazumijeva uključivanje mladih u društveno-politički život zajednice, odnosno promišljanje o problemima i predlaganje rješenja za njihovu dobrobit. Kako je jedan od glavnih ciljeva bavljenja politikom svih nas u Klubu Akcije mladih društvena aktivacija što većeg broja građanki i građana, obraćam se ovim putem kako bih ukazao na način na koji institucije Grada Zadra onemogućavaju napredak po pitanju aktivizma mladih.

Naime, od ožujka prošle godine Grad Zadar nema Savjet mladih. Savjet mladih Grada Zadra tijelo je koje čine mladi, a koje bi sukladno Zakonu o savjetima mladih trebalo brinuti o problemima mladih, o njima govoriti te sukladno Poslovniku o radu Gradskog vijeća predlagati potencijalna rješenja. Nakon što je u ožujku prošle godine proveden postupak izbora članova, naknadno je utvrđeno kako neke kandidatkinje iz redova HDZ-a nemaju prebivalište na području Grada Zadra. Do današnjeg dana nije pokrenut novi postupak izbora članova Savjeta mladih. Članove potvrđuje Gradsko vijeće, a ako znamo da je sastav Gradskog vijeća danas bitno drugačiji nego u ožujku prošle godine, vrlo je lako zaključiti zašto izvršna vlast ne želi provesti izbore. Zanima me samo shvaćaju li koliko štetu čine i ovako slabo razvijenom aktivizmu mladih, a nepravdu članovima koji su se na proteklim izborima kandidirali u dobroj volji i sa iskrenim namjerama. Još jedan negativni odraz politike izvršne vlasti prema mladima je nepostojanje Programa djelovanja za mlade, strateškog dokumenta kojim bi se odredile potrebe i mjere usmjerene ka mladima.

Nepostojanje ikakvog plana i opstrukcija izbora Savjeta mladih samo su neki od primjera koji dokazuju kako izvršna vlast ne samo da nema političke volje za hvatanje u koštac sa problemima koji nas muče, već i koristi predstavnička tijela mladih za sitne političke interese. Predsjedniku Odbora za mlade Gradskog vijeća Grada Zadra, Vitu Dovraniću, uputio sam zahtjev za sazivanjem Odbora kako bismo raspravili o ovim problemima te zatražio da Odbor na Gradsko vijeće uputi zaključke o provedbi izbora za Savjet mladih te formiranju radne skupine za izradu Programa djelovanja za mlade. Nadam se da će mogućnost sudjelovanja u poštenom procesu izbora ova dva tijela potaknuti mlade na aktivizam i promišljanje o vlastitoj budućnost”.


Nadalje, Tadin je priložio i zahtjev koji je uputio Odboru za mlade. Prenosimo ga u nastavku.


“Poštovani predsjedniče Odbora, ovim putem Vam se obraćam kako bih zatražio sazivanje sjednica Odbora za mlade Gradskog vijeća Grada Zadra i to zbog slijedećih problema.

1. Nepostojanje Savjeta mladih i odbijanje provedbe izbora

Već duže od godinu dana (od ožujka 2021. godine) Grad Zadar nema Savjet mladih, iako je to dužan sukladno Zakonu o savjetima mladih. Nakon neuspješnim izbora početkom 2021. godine, kada je utvrđeno da izabrane kandidatkinje nisu imale važeće prebivalište na području Grada Zadra. Kako članove Savjeta mladih biraju gradski vijećnici, očito je da je promjena odnosa u Gradskom vijeću dovela do blokade ponovnog postupka izbora Savjeta mladih od strane izvršne vlasti. Stoga tražim da Odbor raspravi, a potom na sjednicu Gradskog vijeća uputi točku o zahtjevu za raspisivanjem izbora za Savjet mladih.

2. Nepostojanje Programa djelovanja za mlade Grada Zadra

Grad Zadar još uvijek je najveći grad u Republici Hrvatskoj koji nema Program djelovanja za mlade. Izradom takvog strateškog dokumenta, utvrdili bi se realni problemi i poteškoće s kojima se mladih susreću na području Grada Zadra, ali i puno bitnije, odredile konkretne mjere i potezi za poboljšanje njihovog statusa. Smatram kako bi Odbor trebao uputiti na Vijeće Zahtjev za formiranjem radne skupine za izradu Programa djelovanja za mlade Grada Zadra”, navodi Tadin.