fbpx

Marjana Botić od Gradskog vijeća traži spajanje Vodovoda i Odvodnje u jedno društvo

Gradska vijećnica Marjana Botić (Akcija mladih) poslala je prijedlog Gradskom vijeću Zadar da se gradske tvrtka Vodovod i Odvodnja spoje u jednu. Njeno obrazloženje Gradskom vijeću prenosimo u cijelosti.

Na temelju dugogodišnje loše prakse i brojnih primjedbi građana o načinu rješavanja pitanja iz komunalnih vodnih usluga, osobito nezakonite procedure naplate dugovanja tvrtki Vodovod Zadar d.o.o. na način da se isključuje dovod pitke vode korisnicima; navodnim dužnicima, vidljivo je kako gradsko javno komunalno poduzeće Vodovod d.o.o. Zadar, unatoč suprotnim izjavama direktora te tvrtke, nije usklađeno sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske kojima se reguliraju način pružanja vodnih usluga kao i zaštita potrošača.

Osobito je vidljivo kako se u poslovanju tvrtke Vodovod d.o.o. Zadar krše propisi iz Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o komunalnom gospodarstvu budući direktor samovoljno primjenjuje odredbe Zakona o vodom gospodarstvu koje je za javno komunalno poduzeće opći zakon, a koji regulira gospodarenje vodama uključujući teritorijalno more osobito iz domene: zaštita od poplava, zaštita voda od onečišćenja i sl, a u kojem se riječ,,potrošač” uopće ne spominje iz čega je i laiku vidljivo kako je dugogodišnjom nebrigom osnivača Grada Zadra i drugih jedinica lokalne samouprave, dozvoljeno da akt o osnivanju tvrtke Vodovod d.o.o. Zadar godinama ostaje neusklađen s novijim zakonima koji reguliraju poslovanje komunalnih društava i odnos prema potrošačima što direktoru lokalnog komunalnog društva ostavlja mogućnost da provodi protuzakonitu štetnu praksu.

Također je vidljivo kako se štetne prakse tvrtke Vodovod d.o.o. Zadar uzrokuju dugogodišnje ogromne gubitke i krade vode iz sustava; uključujući institucionaliziranu kradu vode za povlaštene korisnike, po čemu kao država bilježimo najveće gubitke pitke vode u EU, a Zadar je po gubicima vode iz sustava godinama medu neslavnim rekorderima u RH. Također su se nagomilali drugi problemi koji prijete kvaliteti voda, a tome pridonose također brojni problemi u sustavu drugog gradskog javnog komunalnog društva iz domene vodnog gospodarstva: Odvodnje d.o.o. Zadar, a koji zajedno kumuliraju probleme i sustav vodnog gospodarstva u Zadru nazaduje, umjesto da se napreduje i usklađuje se sa sustavom održivosti i otpornosti koji bi se mogao obilati financirati iz EU fondova.

Ovako propuštamo takvo financiranje i dalje se nalazimo na posljednji mjestima po kvalitete gospodarenja vodom 5to je neodrživo i neprimjereno državi/županiji/gradu sa visokim vodnim potencijalima. Postoji stoga izrazita potreba da se rad oba društava uskladi sa zakonskim propisima za komunalnu vodnu djelatnost, racionalizira i unaprijedi njihovo poslovanje, te omogući kvalitetnija zaštita potrošača, korisnika usluga i voda, te u konačnici bolje financiranje unaprjeđenja vodne infrastrukture iz sredstava EU fondova. Stoga predlažemo da nadležni uredi Grada Zadra pripreme odluku o usklađivanju rada pružatelja usluga u javnom vodnom komunalnom gospodarstvu na način da se posebno povede računa o činjenici da se zaštite korisnici vodnih usluga osobito u sustavu zakonite procedure naplate eventualnih dugovanja u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o zaštiti potrošača, ali i objedinjavanjem ovih dviju povezanih djelatnosti pruži bolja usluga, racionalizira poslovanje, te uskladi sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021,.-2026, odnosno smjernicama održivosti i otpornosti EU 202L. -2027. Uviđajući potrebu hitnog usklađivanja sa propisima, kao i potrebu racionalizacije poslovanja ali i hitnog rješavanja nagomilanih problema (protuustavna, nezakonita isključivanja vode potrošačima, dugogodišnji gubici vode iz sustava, neujednačeni kriteriji prema različitim korisnicima i sl.) kao i potrebu da Vodovod i Odvodnja u pogledu razvitka javne komunalne infrastrukture, prevencije onečišćenja voda i dr. djeluju zajednčiki, te uvažavajući činjenicu kako su djelatnosti tih dvaju poduzeća izuzetno povezane, molimo žurnu suradnju u izradi prijedloga o promjeni osnivačkih odluka na način da se Vodovod d.o.o. Zadar i Odvodnja d.o.o. Zadar povežu u jedno zajedničko javno gradsko poduzeće usklađeno sa svim zakonskim propisima reguliranja vodnog komunalnog gospodarstva. Odluka o osnivanju objedinjene javne gradske tvrtke za pružanje usluga u javnom komunalnom vodnom gospodarstvu, objedinjavanjem gradskih tvrtki Vodovod d.o.o. Zadar i Odvodnja d.o.o.Zadar, trebala bi se usvojiti na idućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra budući da odlaganje potrebe da se za prekine protuustavna i protuzakonita praksa isključivanja pitke vode građanima ne trpi daljnje odgode kao ni potreba sprječavanja daljnjeg snižavanja kvalitete javnih usluga iz vodnog gospodarstva.

U ime Kluba Akcije mladih Gradskog vijeća Grada Zadra,

Marjana Botić