fbpx

HOĆE LI SE I OVIM PLENKOVIĆ POHVALITI? Inflacija u Hrvatskoj oborila novi rekord – 13,5%

Potrošačke cijene u Hrvatskoj porasle su u studenome za 13,5 posto, pa je tako inflacija dosegnula novu najvišu razinu od kada Državni zavod za statistiku (DZS) vodi te podatke.

Najnoviji statistički podaci pokazuju da je rast potrošačkih cijena ubrzao na godišnjoj razini. Naime, do danas objavljenih rekordnih podataka, najviša stopa godišnje inflacije u Hrvatskoj zabilježena je u listopadu, kada je iznosila 13,2 posto.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, porasle su i na mjesečnoj razini, te su u studenome u prosjeku bile više za 0,9 posto u odnosu na listopad.

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini porasle su sve kategorije, a najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupini hrana i bezalkoholna pića, za 19,2 posto.

Sa 17 posto slijedi kategorija restorana i hotela, pa pokućstva, opreme za kuću i redovito održavanje kućanstva, koja bilježi skok od 16,6 posto, a slijedi je kategorija stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, s rastom od 16,5 posto.

Nadalje, cijene prijevoza skočile su 13,3 posto, raznih dobara i usluga za 11,6 posto, u kategoriji rekreacije i kulture za 9,1 posto, odjeće i obuće za 5,8 posto, dok primjerice alkoholna pića i duhan bilježe rast od 4,6 posto.

Najblaži rast zabilježen je u kategoriji komunikacija, za 0,9 posto.

Statističari ističu kako su rastu godišnje stope inflacije u studenome najviše doprinijeli porasti cijena u skupinama hrana i bezalkoholna pića (4,98 postotnih bodova), stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva (2,78 postotnih bodova), prijevoza (1,96 postotnih bodova), zatim u kategoriji pokućstva, opreme za kuću i redovito održavanje kućanstva (0,95 postotnih bodova), restorana i hotela (0,85 postotnih bodova) itd.

Promatrano prema posebnim skupinama, najveći porast cijena u prosjeku na godišnjoj razini ostvaren je u skupini energija, za 21,2 posto, uz doprinos porastu od 3,56 postotnih bodova, napominju iz DZS-a.

Na mjesečnoj razini, pokazala je statistika DZS-a, najviše su u prosjeku porasle cijene prijevoza, za 1,8 posto, zatim raznih dobara i usluga, za 1,5 posto, cijene u kategoriji pokućstva, opreme za kuću i redovito održavanje kućanstva skočile su u prosjeku za 1,3 posto, hrane i bezalkoholnih pića za 1,1 posto, rekreacije i kulture za jedan posto, stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva za 0,7 posto, odjeće i obuće za 0,5 posto, a alkoholnih pića i duhana za 0,2 posto.

S druge strane, prosječne cijene u restoranima i hotelima u studenome su u odnosu na listopad bile manje za 0,5 posto, što znači da se se građani počeli odricati tih usluga.