fbpx

Rimac kažnjen jer nisu Fini predali financijsko izvješće za 2021. godinu

Do kraja 2022. godine ostala su otprilike dva tjedna, ali Rimac Grupa još uvijek nije predala izvješće za 2021. godinu. Naime, prema Zakonu o računovodstvu, sve kompanije u Hrvatskoj moraju Financijskoj agenciji dostaviti svoja izvješća, za što je propisano nekoliko rokova. Do 30. travnja kompanije su za statističke potrebe Fini trebale dostaviti bilancu i račun dobiti i gubitaka, a u roku od šest mjeseci i ostala izvješća, poput izvješća o novčanom toku, promjenama kapitala itd.

Iz Fine su za Telegram potvrdili da Rimac Grupa nije predala izvješće.

“Rimac Group d.o.o. nije podnio GFI za 2021. godinu za potrebe javne objave te stoga podaci nisu dostupni putem aplikacije RGFI – javna objava”, stoji u odgovoru Fine.

Iz Rimac Grupe kažu da je do kašnjenja došlo zbog vlasničkog preslagivanja vezanog za preuzimanje Bugattija i novih investicija. Dodaju da su platili predviđenu kaznu.

Za nepredaju izvješća u zakonskom roku kazne se kreću od 10 do 100 tisuća kuna za pravnu osobu, te od 5 do 20 tisuća kuna za odgovornu osobu – direktora kompanije.