fbpx

Važno je da do 31. prosinca pokrenete postupak legalizacije

Za građevinu do 600 m3 iznos komunalne naknade je 64, a preko 600 m3 iznos je 128 kn/m3. Ako se uzme u obzir da većina zgrada koje se legaliziraju spada u ovu drugu kategoriju, jasno je da većina ljudi danas nema novce za njihovu legalizaciju

Legalizaciju bespravno sagrađenih objekata radi niz tvrtki na području Zadarske županije koje za klijente vode cijeli postupak legalizacije. Podsjetimo se, rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je 31. prosinca 2012. godine. No iznimno komplicirana procedura, doduše nešto izmijenjena posljednjim izmjenama Zakona o legalizaciji bespravnih objekata, dodatno je otežana teškom gospodarskom situacijom. Na to upućuje zadarski odvjetnik Luka Šimičević čija se tvrtka bavi tim poslom.

– Odziv na legalizaciju u izravnoj je vezi s lošim imovinskim i materijalnim stanjem te gospodarskom situacijom. Neke jedinice lokalne samouprave, kao što su Starigrad i Poličnik odredile su komunalni doprinos od svega 10 kuna po m3 bespravne građevine. Zadar jest visoko komunalno opremljena jedinica lokalne samouprave, ali ipak mislim da je iznos komunalne naknade u gradu previsok.

Postupak se mora voditi brzo
Naime, za građevinu do 600 m3 iznos komunalne naknade je 64, a preko 600 m3 iznos je 128 kn/m3. Ako se uzme u obzir da većina zgrada koje se legaliziraju spada u ovu drugu kategoriju, jasno je da većina ljudi danas nema novce za njihovu legalizaciju, rekao je Luka Šimičević.

Na sve se to nadovezuju i druga davanja. Ako kuća nije upisana u katastar, geodetski snimak košta oko 3000 kuna, a nakon donošenja rješenja o legalizaciji, mora se po istoj osnovi, uplatiti još 1500 do 2000 kuna. Arhitektonski snimak koji uključuje i statiku košta 4-6 eura/m2. Međutim, Šimičević kaže da je izmjenama zakona umnogome pojednostavljen proces legalizacije te da stranka ne treba prikupiti puno dokumentacije.

– Postupak mora biti jednostavan i mora se voditi brzo. Napose zbog činjenice da 95 posto bespravnih objekata može biti legalizirano. Posebice što u postupku ne trebaju dodatne potvrde i obavještavanje stranaka, već je legalizaciju dovoljno oglasiti na oglasnoj ploči upravnog tijela. No ponavljam, da je komunalni doprinos 10 kn/m3, svi bi krenuli u legalizaciju, rekao je na kraju Šimičević.

Što sve treba?
Osnivanje tvrtki ide na ruku onim vlasnicima nekretnina koji ne žive u Hrvatskoj. Po zakonu, njih u postupku ne može zastupati pravna nego fizička osoba. Bitno je da se do 31. 12. 2012. pokrene postupak legalizacije tj. podnese zahtjev za rješenje o izvedenom stanju. Za to je potrebno podnijeti: geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarkog ureda i kojeg je, prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu. Nadalje su potrebna tri primjerka arhitektonskog snimka – tlocrti, presjeci i pročelja – izvedenog stanja nezakonite zgrade u mjerilu 1:100 ili 1:50, koji je izradio ovlašteni arhitekt. Najmanje 4 fotografije u boji ili crno-bijele, minimalne veličine 150 x 100 mm, koje prikazuju tu zgradu obavezno s ulične i svih susjednih strana. U prilogu treba biti i mišljenje ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti. Također treba priložiti potvrdu o prebivalištu, izvod iz zemljišne knjige i dokaze o vremenu građenja.

[stextbox id=”alert” caption=”PROLONGIRATI ROK” image=”null”]Nakon svega, cijena kompletne dokumentacije se utvrđuje s obzirom na površinu objekta i cjenik usluga arhitekta, geodeta, inženjera, cijene usluga za vodnu i komunalnu naknadu lokalnoj samoupravi i usluge konzaltinga agencije. S obzirom na sve, već sad je izvjesno da će se prolongirati rok za legalizaciju, pa će tako i novoosnovane tvrtke imati posla još dugo vremena.[/stextbox]

Izvor: Zadarski list