fbpx

Nasadi preuzimaju brigu o groblju na Belafuži

Za nekoliko dana konačno bi se trebalo riješiti pitanje drugog po veličini u Zadarskoj županiji groblja Belafuža. Novim zakonima o grobljima i komunalnim djelatnostima, briga oko groblja prelazi u nadležnost jedinica lokalne samouprave i njihovih komunalnih poduzeća.

Kako nam je rekao zadarski gradonačelnik Zvonimir Vrančić, gradska vlast godinama nije htjela ići protiv tradicije i nametati se kao jedini upravitelj groblja na svom području. Kao i na Belafuži, slično se upravljalo i grobljima na zadarskim otocima. Mještani bi se organizirali u udrugu građana koja bi skrbila i brinula se o posljednjim počivalištima svojih sumještana. Na Belafuži je to činila Udruga groblje Belafuža.

Cijeli slučaj se aktualizirao nakon anonimne dojave državnom inspektoratu čiji su djelatnici izišli na teren i ukazali na nužnost usklađenja sa zakonom. Štoviše, akterima je dan nalog da u roku šest mjeseci usklade poslovanje groblja sa zakonom. Stoga je početkom ove godine održana osnivačka skupština nove Udruge za posmrtnu pripomoć Belafuža koja, istina, još čeka na registraciju u Državnoj upravi. No sad je već jasno da ona neće gospodariti belafuškim grobljem.

Oko budućnsoti groblja Belafuža nema prijepora ni na jednoj strani. No o svemu tome još uvijek ništa ne znaju u Nasadima. Direktor Hrvoje Grdović još uvijek nije dobio od Grada Zadra naputak o preuzimanju belafuškog groblja. To je posebno važno za četvoricu djelatnika koje će, prema obećanju zadarskog gradonačelnika, sigurno preuzeti zadarski Nasadi.

Izvor: ZL