fbpx

Zgrade u prvom redu do šetnice na Karmi mogu biti samo visoke prizemnice

Zgrade u prvom redu do šetnice ne smiju svojim vijencem prelaziti visinu od sedam metara, mjereno od nivelete šetnice ispred njih, a to znači da mogu biti samo visoke prizemnice uz mogućnost smještanja stambenog prostora u dijelom ukopanoj etaži (suterenu)

UPU Karme jučer je, nakon nekoliko mjeseci dorade, objavljen na internetskim stranicama Grada Zadra. Svi zainteresirani građani mogu doći u prostorije Grada i do 11. ožujka 2013. pogledati urbanistički plan uređenja Karme. Iz Grada su obavijestili da će se javno izlaganje održati u srijedu 20. veljače 10.00 sati u Velikoj vijećnici, gdje će svi zainteresirani građani moći doći i sudjelovati.

Izgradnja 200-tinjak stambenih jedinica
– Pismena očitovanja, odnosno prijedlozi i prigovori mogu se poslati najkasnije do osam dana od završetka javnog uvida. Nakon toga će oni biti pročitani i odlučit će se hoće li biti uvaženi ili odbačeni, nakon čega će prijedlog plana ići na Gradsko vijeće koje bi trebalo odlučiti o njegovom usvajanju ili odbacivanju, rekla je Ivana Dadić, stručna suradnica za informiranje i protokol Grada Zadra.

Urbanistički plan uređenja Karme radila je Arhitektonska radionica Marušić, koja je u pisanom dijelu plana detaljno objasnila kako bi se trebali urediti i riješiti pojedini dijelovi Karme.

Po njima na tom je prostoru moguća izgradnja 200-tinjak stambenih jedinica ili maksimalno 1.000 novih stanovnika.

– Nova izgradnja unutar planom obuhvaćenog prostora, mora se tako stupnjevati, da i prije no što se razvije zelenilo u visinu, bitno ne naruši izgled te prve fronte grada prema kanalu. Zbog toga zgrade u prvom redu do šetnice ne smiju svojim vijencem prelaziti visinu od sedam metara, mjereno od nivelete šetnice ispred njih, a to znači da mogu biti samo visoke prizemnice uz mogućnost smještanja stambenog prostora u dijelom ukopanoj etaži (suterenu). Zbog znatnog smanjenja prostorne izgradivosti terena, u odnosu na mogućnosti koje daje PPUGZ, nužno je povećati dopuštenu tlocrtnu izgradivost parcele, uz uvjet djelomičnog prekrivanja izgrađenih površina “zelenim krovom”, stoji u pisanom objašnjenju plana.

Kupališna zona
Nadalje, kako se navodi, racionalno korištenje prostora u odnosu na obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih cjelina u neposrednoj pozadini planiranog prostora nameće specifičan tretman u oblikovanju ulica, zgrada i neizgrađenih površina, napisali su u tekstualnom objašnjenju plana te dodali da pojas širine od 10 do 20 metara uz liniju kopna od bivšeg vojnog kupališta do druge punte Karme, predstavlja zonu širenja uređenog kupališta u obliku drvenih platformi i gatova na stupovima radi povećanja kapaciteta uskog priobalnog pojasa između mora i padine. Cijela kupališna zona uređivat će se temeljem posebne studije i projekta. Dio obale, na kojem more izravno oplakuje padinu (ispod Kalmetinih kuća), koji je direktno izložen djelovanju valova s juga, zbog čega se odronjava što ugrožava šetnicu i kuće uz nju, treba hitno zaštititi, a padinu konsolidirati injektiranjem i poduprijeti i konstrukcijom, koja ne smije nagrditi ovaj dio obale.

U planu su se dotaknuli i načina gradnje koji pretpostavlja monolitni pred montažnim. Stil gradnje bit će definiran, u onoj mjeri u kojoj je to moguće Urbanističkim planom uređenja bez preferencija, dakle u rasponu od povijesno tradicionalnog do moderno apstraktnog, s naglaskom na ograničavanje mogućnosti zloupotrebe tradicionalnih elemenata u novokomponirano lažnom “dalmatinskom” stilu.

Izvor: Zadarski list