fbpx

Nije pristupni put, nego privatno vlasništvo!

Obitelj Milinković iz Zadra, široj javnosti poznata po sporu oko pristupnog puta takozvanim Galićevim zgradama u Diklu koji je, dok ga nisu lani u ožujku radnim strojevima uklonili, prolazio preko njihova zemljišta, dobila je još jednu pravnu bitku s Gradom Zadrom. Milinkovići su tako od jučer korak bliže rješenju problema u svoju korist.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je, naime, prihvatilo njihovu žalbu izrečenu protiv odbijenice s lokalne razine za izdavanjem rješenja o uvjetima građenja, odnosno građevinske dozvole, kako bi mogli započeti s gradnjom obiteljske kuće te je spis vratilo na ponovno odlučivanje uz naputak za daljnje postupanje.

– Kako su u konkretnom slučaju k. č. 1167/3 i 1167/1 k. o. Diklo u Zadru u vlasništvu Mirjane Milinković i po posjedovnom listu 5483 u njezinom posjedu, to se status nerazvrstane ceste u smislu Zakona o cestama drži upitnim, jer bi po pododredbama navedenog zakona nerazvrstana cesta bila nekretnina koja je izvlaštenjem, pravnim poslom ili na drugi način postala vlasništvo jedinice lokalne samouprave i predstavljala bi javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi – stoji u rješenju nadležnog ministarstva.

 Izvor: ZL