fbpx

Moreška u Zadru

Glazbeno društvo Sv. Cecilija iz Korčule izvelo tradicionalnu Morešku na trgu opatice Čike ispred crkve svete Marije.

Moreška je romantični bojni ples s mačevima nastao u 12-13. stoljeću na Mediteranu. Pretpostavlja se da je Moreška u Korčulu došla u 16. stoljeću iz Španjolske. Kasnije, kroz stoljeća Moreška je iščezla s Mediterana pa se danas samo nazire u nekim dijelovima, dok se je u Korčuli duboko ukorijenila i u današnjem obliku kao atraktivni bojni ples s mačevima je jedinstvena u Svijetu.

Izvor: HRT Zadar