fbpx

Šegon je bio u sukobu interesa! Povjerenstvo slučaj šalje DORH-u!

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa danas odlučuje o tome jesu li bivši pomoćnik ministra financija Branko Šegon i župan Istarske županije u mandatu od 2009. do 2013. Ivan Jakovčić bili u sukobu interesa.

“Predmet Branka Šegona jako je obiman. Prikupili smo izuzetno puno dokumentacije s ciljem da se utvrdi što jasnije činjenično stanje”, kazala je na početku članica Povjerenstva za sukob interesa Branka Lukačević Gregić. 12. veljače Povjerenstvo je dobilo dopis Šegonovog odvjetnika s zahtjevom obustave pokrenutog postupka pred Povjerenstvom. Povjerenstvo je zatim 17. veljače opet pozvalo Šegona da se očituje, no nakon tri dana opet im je stigao dopis odvjetnika bez Šegonovog očitovanja.

Lukačević Gregić je kazala da je imao dvije šanse da se očituje o optužbama no on to nije učinio. Što se tiče zahtjeva za obustavom postupka, Lukačević Gregić je kazala kako unatoč tome što je Šegon smijenjen, on ima pravo na punu plaću šest mjeseci pa stoga Povjerenstvo smatra kako nema razloga za obustavom postupka. Dakle, Šegon je pokušao zaustaviti postupak Povjerenstva tvrdnjama da više nije državni dužnosnik!

Šegon je u Ministarstvu financija upravljao radom Uprave za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor. 2013. godine HBOR je dobio 850 milijuna državnih kuna, a Šegon je bio zadužen za nadzor kako se upravlja tim novcem, obavljao je i kontrolu kreditnih institucija, utvrdilo je Povjerenstvo.

Povjerenstvo nije dobilo niti dokumentaciju od HBOR-a koja bi dokazala da se u slučaju Šegon radi o uobičajenoj praksi. Povjerenstvo je od Šegona tražilo i očitovanje je li izvijestio ministra financija i članove Vlade u Nadzornom odboru HBOR-a o stupanju u poslovni odnos trgovačkih društava s HBOR-om, no niti na to nisu dobili odgovor.

Povjerenstvo je utvrdilo kako je Šegon prekršio više članaka Zakona o sukobu interesa! Izvjestiteljica Povjerenstva za taj slučaj Branka Lukačević Gregić rekla je da je Šegon, kao suvlasnik Facta Vere i pomoćnik ministra financija, bio upoznat sa svim okolnostima sklapanja kredita sa HBOR-om i time privatni interes stavio iznad javnog.

Istaknula je i da je Šegon svojim sukobom interesa narušio povjerenje građana u tijela javne vlasti – Ministarstvo financija, HBOR i Vladu.

“Stavio je privatni interes iznad javnog. Narušio je povjerenje građana u Ministarstvo financija, Vladu RH i HBOR”, rekla je Lukačević Gregić. “Šegon javnu dužnost nije obnašao časno, pošteno i savjesno te je narušio vlastiti integritet i vjerodostojnost. Netransparentnim postupanjem, nakon što je odobren zahtjev za kredit, narušio je povjerenje građana u tijela javne vlasti”, kazala je Lukačević Gregić.

“Predlažem da se predmet pošalje DORH-u radi podizanja optužnog prijedloga. Šegon je imao nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava koja idu u HBOR! Ogromna šteta je nanesena i HBOR-u i Vladi jer u NO HBOR-a sjedi dosta ministara. “, kazala je Lukačević Gregić.

“Neki drugi poduzetnik ne bi niti aplicirao za kredit kakav su dobili Šegoni, jer bi znao da ne ispunjava uvjete”, dodala je Lukačević Gregić.

Naglasila je da je davanjem kredita Facta Veri došlo do kršenja načela jednakosti pred zakonom jer se taj kredit većinom koristio za zatvaranje postojećih kredita te HBOR Povjerenstvu nije dostavio podatke postoji li ijedan drugi slični kredit. “Za tu namjenu je odobren jedan jedini kredit i tu je došlo do kršenja načela jednakosti pred zakonom”, rekla je Lukačević Gregić. Uz to, dodala je, kreditni rejting trgovačkog društva Facta Vera ocijenjen je nepovoljnim.

Kazna – 40 tisuća kuna!

Šegon će iznos dijela neto plaće od 40.000 kuna morati platiti u osam rata. Prve četiri rate iznosit će sedam tisuća kuna, a druge četiri tri tisuće kuna.

Predsjednica povjerenstva Dalija Orešković rekla je da je Povjerenstvo utvrdilo da je stupanjem u poslovni odnos trgovačkog društva Facta Vera sa HBOR-om Šegon prekršio Zakon o sprječavanju sukoba interesa, jer je svoje privatne interese stavio iznad javnog interesa.

Uz to, Šegon je postupao suprotno načelima obnašanja javne dužnosti, definiranim Zakonom o sprječavanju javnog interesa.

Orešković je istaknula da je novčana sankcija bivšem ministru financija izrečena i zbog kršenja načela jednakosti pred zakonom.

Navela je i da je u tom slučaju Zakon o sprječavanju sukoba interesa povrijeđen jer trgovačko društvo Facta Vera nije obavijestilo Povjerenstvo o stupanju u poslovni odnos a HBOR-om. Stoga će Povjerenstvo taj predmet uputiti nadležnom Državnom odvjetništvu radi podnošenja optužnog prijedloga prekršajnom sudu.

Odluku o sukobu interesa potvrdilo je Vijeće koje je jednoglasno utvrdilo da je Šegon u sukobu interesa.

Dva mjeseca nakon objave članka na Indexu, konačno stigla odluka!

Podsjetimo, povjerenstvo za sukob interesa pokrenulo je postupak protiv Branka Šegona radi utvrđivanja da li se dužnosnik u obnašanju dužnosti pomoćnika ministra financija našao u situaciju sukoba interesa te je li prekršio neko od načela djelovanja iz članka 5. ZSSI-a zbog stupanja u poslovni odnos Facta Vere s HBOR-om ito nakon što je Index 10. siječnja objavio članak o kreditu kojega je dobila Šegonova Facta Vera.

Postupak je pokrenut radi utvrđivanja da li je dužnosnik Branko Šegon u obnašanju dužnosti pomoćnika ministra financija počinio neko od zabranjenih djelovanja dužnosnika iz članka 7. ZSSI-a, kako bi utjecao na sklapanje Ugovora o kreditu između HBOR-a i trgovačkog društva Facta Vera doo.

Postupak je pokrenut i radi utvrđivanja da li je povodom stupanja u poslovni odnos društva Facta Vera s HBOR-om na temelju Ugovora o kreditu došlo do povrede članka 16. stavka 3 i stavka 4. ZSSI-a. Člankom 16 stavkom 3. propisano je da je trgovačko društvo u kojemu dužnosnik ima više od 0,5 posto udjela u vlasništvu dužno obavijestiti Povjerenstvo o stupanju u poslovni odnos s državnim tijelima. Poslovnim odnosom u smislu ZSSI-a smatraju se između ostalog, državne potpore i drugi oblici stjecanja sredstava od tijela javne vlasti. Stavkom 4 propisano je da za vrijeme dok su njegova upravljačka prava u trgovačkim društvima prenesena na Povjerenika, dužnosnik ne smije davati obavijesti, upute, naloge ili na drugi način biti u vezi s povjerenikom te time utjecati na ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz članskih prava u tim društvima.

Izvor: Index.hr

Foto: Hina