fbpx

Spajaju se Opća bolnica (OB) Zadar i Opća bolnica Gospić

Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica ministra Rajka Ostojića predviđa funkcionalnu integraciju Opće bolnice (OB) Zadar i Opće bolnice Gospić. Ministar Ostojić važnost Nacionalnog plana vidi „ponajprije u povećanju učinkovitosti i formiranju regionalnih centara izvrsnosti te skraćivanju lista čekanja, a tek zatim u uštedama koje će iz toga proizići, a koje su neupitne“.

OB Zadar je u Južnoj regiji, a OB Gospić u Zapadnoj i predstavljaju rijedak primjer funkcionalnog objedinjavanja dviju bolnica iz različitih regija.

– Ne radi se o pripajanju naše bolnice Općoj bolnici Zadar, nego je riječ o funkcionalnom objedinjavanju. Zadar ima bolnicu druge, a Gospić treće kategorije, pa smo do sada već imali jako razvijenu suradnju, jer smo iz Gospića prema OB Zadar slali sve naše pacijente koje mi na odgovarajući način nismo mogli zbrinuti u Gospiću, a u Zadru se to moglo – kaže Sandra Čubelić, ravnateljica OB Gospić, dodajući da joj je drago što je došlo do funkcionalnog objedinjavanja jer je OB Zadar Gospiću najbliža veća bolnica.

Ravnateljica Čubelić pojašnjava da su prema Zadru i dosada kanalizirani pacijenti nastradali u teškim prometnim nesrećama ili s infarktom, pa su zadarski kardiolozi zapravo funkcionirali „kao vanjski suradnici bolnice u Gospiću“.

Tek treba vidjeti što će donijeti integracija

– Ličke pacijente koji ni u Zadru ne bi mogli dobiti odgovarajući skrb, šaljemo prema KBC-u Rijeka i prema Zagrebu. Mislim da smo odlično surađivali sa Zadrom, ovo je korektno rješenje i najmanji gubitak vremena za pacijente, a nama će omogućiti proširenje i poboljšanje kvalitete suradnje koju smo imali i dosada – zaključuje ravnateljica Čubelić.

Gotovo identično na plan ministra Ostojića reagira i stečajna upraviteljica OB Zadar Mirjana Mrčela, uz napomenu da tek treba vidjeti sve detalje koji će proizići iz funkcionalne integracije dviju bolnica.

– Velik broj pacijenata gravitira k nama i liječi se u Zadru i ja sam zadovoljna dosadašnjom suradnjom s OB-om Gospić. Ovo je funkcionalno povezivanje u interesu pacijenata, a ravnateljica Čubelić mi je u jednom razgovoru kazala da će prema OB-u Zadar slati sve pacijente koji ovdje mogu dobiti odgovarajuću zdravstvenu skrb i ja vjerujem da će ovo samo biti nastavak odlične suradnje Zadra i Gospića – kaže Mirjana Mrčela.

Više postelja u dnevnim bolnicama

KBC Split i OB Dubrovnik ne ulaze u funkcionalnu integraciju s drugim bolnicama, a osim Zadra i Gospića objedinjuju se OB Šibensko-kninske županije i OB „Hrvatski ponos“ Knin.

Za sve te bolnice predviđeno je smanjenje broja akutnih postelja od 2014. do 2016. godine za 28,23 posto (s 2.692 na 1.932), dok će se povećati kapaciteti dnevne bolnice za 66,76 posto (s 358 na 597) čime će više pacijenata nego do sada moći na jednome mjestu i u jednom danu obaviti nekoliko pretraga i neće morati po različitim lokacijama tražiti i čekati termine za dijagnostičke i druge postupke.Broj postelja za produženo liječenje i palijativnu skrb u dalmatinskim će se bolnicama povećati za 242 postelje (sa 185 na 427).

Izvor: SD/ZDanas