fbpx

Zadarskoj Gradskoj televiziji privremeno oduzeta koncesija

Vijeće za elektroničke medije (VEM) lokalnom nakladniku Gradska televizija d.o.o. Zadar privremeno je, na 30 dana, oduzelo koncesiju za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije zbog neusklađenosti emitiranog programa s važećom programskom osnovom na temelju koje je dobio koncesiju.

Utvrđeno je kako nakladnik gotovo i ne emitira program vlastite proizvodnje, kako gotovo nema informativnog programa te je samim time i izvršio promjenu programske osnove za više od 10 posto njenog sadržaja bez prethodno pribavljene suglasnosti VEM-a.

Nakladnik u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke treba uskladiti program s programskom osnovom iz 2012. za koju ima suglasnost Vijeća za elektroničke medije.

Vijeću za elektroničke medije nakladnik po isteku roka treba dostaviti dokaze o ispunjenju naloga – snimke programa i očevidnike objavljenog programa za sedam dana te izvršiti uplatu dugovanja s osnova neplaćene naknade za koncesiju koje iznosi 30.467 kuna.

Gradska televizija d.o.o. Zadar dobilo je koncesiju Vijeća za elektroničke medije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije 8. ožujka 2012. Dobivenim analizama nakon nadzora nad radom nakladnika utvrđeno je kršenje zakonskih odredbi te neusklađenost emitiranog programa s važećom programskom osnovom na temelju koje je nakladniku dodijeljena koncesija.

Nakon zadnje opomene VEM-a nakladniku 22. studenog 2013. u skladu s kojom nakladnik nije postupio, upućen mu je dopis 10. ožujka u kojem se traži da se očituje o trenutnoj programskoj situaciji te o prethodno podnesenom zahtjevu za promjenu programske osnove koji je vraćen nakladniku na dopunu zbog utvrđenih nepravilnosti.

Nakladnik se očitovao dopisom u kojem se u bitnome navodi kako je jasno da je potrebna nova programska osnova te da će ispravna programska osnova biti dostavljena najkasnije do 12. ožujka 2014.

Nakladnik sukladno roku iz opomene od 22. studenog 2013. nije izvršio naloženo – da u roku od 30 dana uskladi emitiranje programa s programskom osnovom iz 2012. za koju ima suglasnost Vijeća te da u istome roku dostavi dokaze o ispunjenju naloga – snimke programa i ispravan zahtjev za promjenu programske osnove.

Zakonom o elektroničkim medijima propisano da Vijeće za elektroničke medije donosi odluku o privremenom ili trajnom oduzimanju koncesije pružatelju medijskih usluga ako utvrdi da se pružatelj medijskih usluga ni nakon primitka opomene Vijeća ne pridržava najmanje 90 posto programske osnove. Uz to, utvrđen je i nepodmireni dug s osnove naknade za koncesiju, pa je Vijeće donijelo odluku o privremenom oduzimanju koncesije.

Izvor: Slobodna Dalmacija/ZDanas