fbpx

Zamjenica Općinskog državnog odvjetnika Marijana Stipić opovrgava neistine pravomoćno optuženih Mladena Ninčevića i odvjetnika Roberta Izidora Majića

U cijelosti objavljujemo ispravak teksta objavljenog na portalu ZADARdanas pod naslovom: “DETALJI VELIKE PRAVOSUDNE AFERE Odvjetnik Robert Izidor Majić prijavio Dinku Cvitanu Kerol Sablić Radman, suca Borisa Radmana, Marijanu Stipić, Mašu Jurjević…”, a koji je zatražila Marijana Stipić zastupana po odvjetniku Ivici Crniću.


Portal ZADARdanas bez ikakve ograde i nužne profesionalne provjere prenio je 27. siječnja 2018. tekst iz tjednika Nacional broj 1031 od 23. siječnja 2018., objavljen pod naslovom Zadarski odvjetnik prijavio Cvitanu podređene državne odvjetnike (str. 36. do 41.).

U tekstu tog članka u Nacionalu, čija je autorica Sandra Carić Herceg, iznesene su netočne, neistinite, klevetničke i uvredljive informacije u odnosu na gđu. Marijanu Stipić u svojstvu pravosudne dužnosnice.

Autorica kao osnovni izvor informacija koristi izjave Mladena Ninčevića i odvjetnika Roberta Izdora Majića. Riječ je o osobama protiv kojih je pravomoćno podignuta optužnica zbog kaznenog djela lihvarski ugovor i protiv kojih je zbog toga pred Općinskim sudom u Zadru u tijeku kazneni postupak. Već zbog toga takvi „izvori informacija“ na koje se „oslanja“ novinarka nisu ni pouzdani ni vjerodostojni.

Uz to optuženik Mladen Ninčević jedan je od direktora nakladnika Nacionala.

U tom smislu novinarka Nacionala, kao i uredništvo tog tjednika, očito pogrešno smatraju da je valjana podloga za objavu spornog teksta kaznena prijava koju da je podnio odvjetnik Majić. Prema praksi Vrhovnog suda Republike Hrvatske kaznene prijave, obzirom na svoj karakter i stupanj vjerodostojnosti ne mogu se smatrati ni točnim činjenicama, ni činjenicama za koje je autor imao razloga vjerovati da su istinite (iz odluke Vrhovnog suda, Rev-2062/16 od 6. rujna 2017.).

Dakle, na temelju potpuno nevjerodostojnih izvora informacija autorica Sandra Carić Herceg objavljuje neprovjerenu informaciju i iznosi neistine, kleveće i vrijeđa gđu. Marijanu Stipić, (tada) u svojstvu Općinske državne odvjetnice u Zadru. Tu neistinitu informaciju dalje širi Portal ZADARdanas.
Tako, suprotno neistinitim Nacionalovim navodima, ocjenjujući prijavu okrivljenika Mladena Ninčevića protiv zamjenice ODO Kerol Sablić Radman, gđa. Stipić je utvrdila da je postupanje te zamjenice bilo zakonito i profesionalno. Zato nije ni mogla „sprječavati“ navodno nezakonite radnje kako se to sada konstruira i podmeće u objavljenom članku.

U Nacionalovu članku se neistinito i netočno navode i razlozi zbog kojih je gđa. Stipić, tada v.d. Općinskog državnog odvjetnika u Zadru, odbila zahtjev okrivljenika Mladena Ninčevića za izuzeće zamjenice Kerol Sablić Radman. Zakoniti razlozi vidljivi su iz rješenja kojim je taj Ninčevićev zahtjev odbijen kao neosnovan.

Neistinit je i navod da je Marijana Stipić, kratko vrijeme nakon donošenja tog rješenja, smijenjena s mjesta v.d. Općinske državne odvjetnice. Netočno je da bi gđa. Stipić uopće bila smijenjena. Njoj je ta dužnost prestala na njezin osobni zahtjev i to više od osam mjeseci nakon donošenja navedenog rješenja. Očito je da te dvije stvari nemaju nikakvu međusobnu vezu, kako se to sada konstruira i podmeće u navedenom tekstu u Nacionalu.

Navod iz istog teksta „da su s gubitkom rukovodećih pozicija u Općinskom državnom odvjetništvu Marijana Stipić i Kerol Sablić Radman izgubile i pravo utjecanja na predmete u Općinskom državnom odvjetništvu“, klevetnička je manipulacija s očitim ciljem da se, iako za to nema nikakve osnove, obje pravosudne dužnosnice prikažu u negativnom svjetlu. Naprotiv i u vrijeme provođenja državnoodvjetničkog postupka protiv osumnjičenih Mladena Ninčevića i odvjetnika Roberta Izidora Majića, kao i dan danas, i Marjana Stipić i Kerol Sablić Radman imaju sve ovlasti u skladu sa svojim položajem u Općinskom državnom odvjetništvu. One redovito i dalje normalno rade na predmetima koji su im, u skladu s propisima, dodijeljeni u rad. Nema, dakle, riječi o bilo kakvom nedopuštenom utjecaju na predmete kako se to podmeće u Nacionalovom tekstu.

Najteža izmišljotina i kleveta u tom tekstu je Majićeva izjava kojom on vrijeđa i kleveće državne odvjetnike i suca o kojima je govorio, optužujući ih bez ikakva razloga i dokaza za nezakonite i nemoralne radnje odnosno kriminal. Takve Majićeve laži koje u javnosti neprovjereno, nedokazano i nekritički širi Nacional nisu ništa drugo nego medijski linč, ispod svake razine novinarske etike. Te objede, u kojima se spominje i potreba smještaja nekih osoba u psihijatrijsku ustanovu, više govore o odvjetniku Majiću, nego o onima o kojima Majić (putem Nacionala) širi laži.

Sve to plasirano je u javnost iako i Majić i novinarka znaju da su svi prigovori tog odvjetnika na rad dužnosnika Općinskog državnog odvjetništva u Zadru, bili ocijenjeni kao neosnovani i od strane Ministarstva pravosuđa i od strane Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

Da je u predmetu navedenih okrivljenika zakonito postupano jasno govori i činjenica da je od strane Optužnog vijeća Općinskog suda u Zadru protiv njih optužnica, za kazneno djelo lihvarski ugovor, pravomoćno sudski potvrđena.

Riječ je, dakle, o novinarskom tekstu u kojem tjednik Nacional praktički iznosi obranu optuženika Mladena Ninčevića i Roberta Izidora Majića u kaznenom postupku koji je u tijeku pred sudom. Time Nacional i oba optuženika čine nezakonitu prisilu na sud pred kojim je postupak protiv tih optuženika u tijeku. Pri tome Nacional bez ikakvog činjeničnog utvrđenja kleveće i vrijeđa, u tom novinskom članku spomenute, pravosudne dužnosnike.

Prema tome nema nikakve afere u zadarskom pravosuđu kako to bez ikakve činjenične osnove sugerira naslov na portalu ZADARdanas.

Na taj je način, suprotno istini i stvarnim, objektivnim činjenicama, isključivo senzacionalistički, novinarski neetično, neistinito, klevetnički i uvredljivo prikazan rad gđe. Stipić. Time su joj Nacional i njegovi nevjerodostojni „izvori“ informacija nanijeli nemjerljivu štetu po njezin ugled, dostojanstvo, čast i dobar profesionalni glas.

Tu štetu je dodatno pojačao portal ZADARdanas kad je bez ikakve ograde i nužne profesionalne provjere prenio tekst iz rečenog broja tjednika Nacional.
Slijedom navedenoga gđa. Marijana Stipić zahtijeva od glavne urednice portala ZADARdanas da, sukladno čl. 40. st. 1. Zakona o medijima, objavi ispravak navedene informacije na istom ili istovrijednom mjestu u tom portalu i na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi (čl. 41. st. 1. Zakona o medijima).

MARIJANA STIPIĆ

PO PUNOMOĆNIKU
Odvjetnik
IVICA CRNIĆ
Zagreb, Petrova 182