fbpx

MARJANA BOTIĆ Čeka nas kao i svemu u Hrvatskoj: tihi genocid ubijanjem našeg načina života, opća letargija..

Povodom dovršenog preuzimanja ukupno 104 lučice na otocima od strane Županijske lučke uprave i poskupljenja godišnjeg veza u Jazinama i Foši reagirala je vijećnica kluba vijećnika Akcije mladih i MOST-a, Marjana Botić. Njezino priopćenje objavljujemo u cijelosti.


Povodom dovršenog preuzimanja ukupno 104 lučice na otocima od strane Županijske lučke uprave i poskupljenja godišnjeg veza u Jazinama i Foši kako je objavljeno na portalu (Zadarski.hr) Klub vijećnika Akcije mladih i Mosta nezavisnih lista želi upozoriti da se radi o još jednom oduzimanju prava stanovništvu orijentiranom na more – i da će se nažalost stanje samo pogoršavati odnosno da će vez brodica samo poskupljivati, dok će se dio za komunalni vez u pazite: lukama otvorenima za javni promet, u budućnosti samo smanjivati.

Puna su nam usta mora, zadržavanja stanovništva na otocima, a sad će polako ići „sređivanje“ čitaj; rast cijene vezova, u recimo otočnim lukama koje su većinom izgrađene ili od strane Austrougarske ili nakon II. svjetskog rata gdje se njima gospodari isključivo od strane Županijske lučke uprave (ŽLU) neovisno o volji mjesnih općinskih vijeća i/ili županijske skupštine. Praktično na način da će samo dobrom voljom ŽLU biti obaviješteni sa predstojećim planovima, a koncesije, lučka područja, investicije i slično uopće nemaju nikakvu (ob)vezu uskladiti se sa voljom i željama lokalnog stanovništva putem javnih konzultacija i/ili rasprava u općinskim vijećima i u Županijskoj skupštini! Gdje se ipak kako tako mogao čuti i glas onih koji su protiv sveopće pljačke i privatizacije Hrvatske.

Tako se primjerice još 2015. naša tada županijska vijećnica Marjana Botić oštro suprotstavljala činjenici da je usklađivanje sa ortofoto snimkama lučkih područja (zlo)upotrebljeno da se proširi obuhvat luka otvorenih za javni promet na CIJELA lučka područja naših mjesta i gradova (?!). Time su se zapravo cijele uvale naših otočnih mjesta izuzele iz nadležnosti općinskog vijeća i/ili županijske skupštine, a u slučaju Zadra od kontrole gradskog vijeća.

Polemizirali smo tada da će se time oduzeti razvojne mogućnosti našim lučkim mjestima, osobito onima na otocima, te da ŽLU unatoč sada još dobroj volji i relativnoj pažnji kod postupanja nije ekipirana za gospodarenje tolikim područjima, te da će se odluke o budućnosti cijelih uvala naših malih mjesta zapravo donositi bez javnih rasprava u nadležnim predstavničkim tijelima!

Jer ŽLU pri recimo koncesioniranju u lukama kojima gospodari može ali i ne mora o obavještavati predstavnička tijela, osim jednom godišnje o provedenim postupcima i financijskim učincima za proteklu godinu. O uređenju, namjeni, cijenama… cjelokupnih lučkih područja svih 104 luke lokalnog značaja, kao i o luci Zadar kao što vidimo na osnovi sadašnjeg (nažalost i budućih) poskupljenja neće se morati konzultirati sa ijednim općinskim, gradskim i/ilI vijećem županijske skupštine! Sve po odluci većine Županijske skupštine o proširenju obuhvata luka otvorenih za javni promet praktično na cijela lučka područja!! Sve „po zakonu“ kako se to kod nas redovito prikaže.

O činjenici da su luke otvorene za javni promet zakonom bile predviđene samo na područje luke gdje se stvarno odvija putnički i teretni javni promet (odnosno samo na dio obale gdje stvarno pristaju i vezuju se brodovi javnog prometa), a ne za komunalni, sportski i nautički dio luka nećemo ni pričati jer smo o tome u Akciji mladih upozoravali nebrojeno puta, na svim mogućim instancama tijekom više prošlih godina.

Uglavnom umjesto da recimo zadarsku Fošu uredimo kao svojevrsni pomorski muzej na otvorenom Grada Zadra, sa živim prikazom načina života uz more i sa morem, sa brodicama „običnih“ građana koji tamo godinama vezuju svoje brode, uz bedeme osmišljenim radionicama recimo krpanja mriža ili sa obližnjom Pomorskom školom osmišljenima radionicama veslanja za školsku djecu grada Zadra – mi ćemo u Foši dobiti „rent-a-boat“ gumenjake, malo jače jahte onih koji će u budućnosti moći priuštiti vez u Foši i tako: možemo se polako opraštati od Foše sa Vencijem i Ninom i glazbom popularnih šlagera, sa drvenim brodicama… čeka nas kao i svemu u Hrvatskoj: tihi genocid ubijanjem našeg načina života, opća letargija, a onda privatizacija svega što je preostalo. Otoci, luke i lučice, (su)mještani naši… možemo se pozdraviti i čestitati jedni drugima na “hrabroj” šutnji.