fbpx

ZBOG NEZAKONITOG ODLAGALIŠTA U BILJANIMA DONJIM Europska komisija pokrenula tužbe protiv Hrvatske

Europska komisija danas je odlučila ponovno uputiti predmet protiv Hrvatske Sudu Europske unije jer nije u potpunosti postupila u skladu s njegovom presudom od 2. svibnja 2019. godine. U toj presudi Sud je utvrdio da Hrvatska nije ispunila svoje obveze iz Okvirne direktive o otpadu u vezi s nezakonitim odlagalištem u Biljanima Donjim.

Oko 140.000 tona ostataka od obrade feromangana i silikomangana od 2010. godine je odloženo izravno na tom nezakonitom odlagalištu otpada, manje od 50 metara od obiteljskih kuća. Sud je potvrdio da sav taj kameni agregat treba smatrati otpadom, a ne nusproizvodom. Nadalje je utvrdio da se s otpadom mora gospodariti na način da se ne ugrožava zdravlje ljudi niti nanosi šteta okolišu.

Hrvatska je bila obvezna poduzeti potrebne mjere kako bi se osiguralo da posjednik otpada odloženog u Biljanima Donjim sam obradi otpad ili da ga obradi trgovac, ustanova ili poduzeće koje provodi postupke obrade otpada ili javni odnosno privatni skupljač otpada. Više od tri godine nakon presude Hrvatska nije poduzela nikakve konkretne korake: neuklonjeni otpad i dalje stvara rizike za zdravlje i okoliš. Nije jasno kako će se otpad zbrinuti i kad će lokacija biti očišćena.

Hrvatskoj prijete financijske kazne

Cilj je Okvirne direktive o otpadu zaštititi okoliš i zdravlje ljudi provedbom pravilnih tehnika gospodarenja otpadom, oporabe i recikliranja kako bi se smanjio pritisak na resurse i poboljšala njihova upotreba. U europskom zelenom planu postavljen je cilj nulte stope onečišćenja za EU.

“Potpuna provedba standarda sadržanih u zakonodavstvu EU važna je za djelotvornu zaštitu zdravlja ljudi i očuvanje prirodnog okoliša. Kako bi se uskladila s presudom Suda, od Hrvatske se očekuje da poduzme sve potrebne mjere kako bi se to nezakonito odlagalište u Biljanima Donjim zatvorilo i saniralo što je prije moguće”, naglašavaju iz Europske komisije.

S obzirom na nepoduzimanje mjera, Komisija je odlučila uputiti Sudu predmet protiv Hrvatske. Budući da je riječ o drugom upućivanju predmeta Sudu, to može dovesti do financijskih sankcija za vrijeme koje je proteklo od prve presude do postizanja usklađenosti.