fbpx

Predstavnici SDP-a Zadarske županije danas su poručili kako SDP želi svoj djeci u Hrvatskoj omogućiti besplatne vrtiće

Predsjednik SDP-a Pag Toni Herenda i predsjednik SDP-a Zadarske županije Jure Zubčić danas su s Paga poručili kako SDP želi svoj djeci u Hrvatskoj omogućiti besplatne vrtiće. To je pošteno prema djeci, prema roditeljima, a posebno prema majkama i zato što je to moguće.

Vrtići trebaju biti dostupni svakom djetetu, bez obzira na njegovu socijalnu i ekonomsku situaciju ili mjesto u kojem živi. Vrtići omogućuju sigurnost i smanjivanje socijalne nejednakosti te djeci pružaju više od obrazovanja: obroke, igračke, prijatelje i odrasle kojima se mogu s povjerenjem obratiti. Mogućnost odlaska u vrtić osigurat će i bolji uspjeh djece u školi. 

Uvođenje besplatnih vrtića korisno je za roditelje jer im olakšavamo ekonomsko opterećenje podizanja djece, pomaže ravnopravnosti jer povećanjem broja vrtića i otklanjanjem financijskog tereta ženama olakšavamo rad i izgradnju karijere, te je pametno za zajednicu jer je ulaganje u djecu jedina prava demografska mjera.

Hrvatska ima jednu od najnižih stopa pohađanja vrtića u Europskoj Uniji. Istovremeno, ima snažan pad nataliteta (2013. oko 40.000, a 2022. tek 34.000 rođene djece). Zato je ulaganje u besplatne vrtiće i povećanje kapaciteta u vrtićima nužno.

U SDP-u su svjesni problema nedostatka mjesta u vrtićima, kao i manjka odgojitelja. Ističu da je izgradnja novih i proširenje postojećih kapaciteta dugotrajan proces na kojem treba početi raditi odmah.

To će ostvariti prvenstveno povećanjem izdvajanja – na način da se država uključi u financiranje vrtića, ali da upravljanje i dalje ostane na lokalnoj zajednici koja najbolje poznaje i prepoznaje potrebe svoje sredine. Država bi godišnje utvrđivala prosječnu ekonomsku cijenu vrtića (danas bi to iznosilo otprilike 350 € po djetetu) i od toga preuzela pola iznosa (trenutno oko 175 € po djetetu), čime bi prestala potreba za daljnjom participacijom roditelja u javnim vrtićima, a u sustavu bi se osigurala i dodatna sredstva za povećanje plaća odgojitelja, podizanje standarda i gradnju novih vrtića.

Ukupan trošak takve mjere za državni proračun iznosio bi cca 300 milijuna €, što je oko 1 % proračuna i s obzirom na današnje prihode potpuno je ostvarivo. Između ostalog, potrebno je propisati jasne, transparentne i nediskriminatorne kriterije upisa u vrtiće, osigurati poštivanja pedagoškog standarda u cijeloj Hrvatskoj, kao i sustavno raditi s djecom s razvojnim teškoćama.

Socijaldemokratska partija Hrvatske