fbpx

Malenica na Vladi objasnio od kad neće biti plaćen štrajk u pravosuđu

Ministar pravosuđa Ivan Malenica na sjednici Vlade RH iznio je Prijedlog odluke o umanjenju plaće i dodataka na plaću državnim službenicima i namještenicima za vrijeme sudjelovanja u štrajku.

S obzirom da u zahtjevu sindikata stoji ultimatum da se plaće samo navedenoj kategoriji službenika i namještenika moraju povećati odmah te da predstavnici sindikata nisu spremni nastaviti dijalog, Vlada predlaže odluku o umanjenju plaće za vrijeme sudjelovanja u štrajku.

Uplaćivat će se doprinosi, a od 17. srpnja neće biti plaćeni dani štrajka…, objasnio je Malenica na Vladi.